Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja v1.0

1. Svi objekti koji se ubacuju na ovu web stranicu moraju ispunjavati opće i posebne tehničke i zdravstvene uvjete sukladno Zakonima Republike Hrvatske. Adriatic Int. Ltd (dalje u tekstu: Agencija) nije odgovorna ako vlasnik ili iznajmljivač nema odgovarajuća odobrenja za rad nadležnih institucija, te ako objekti koje se iznajmljuju, i vlasnik ili iznajmljivač koji ih iznajmljuje, nisu kod osiguravajuće kuće osigurani od rizika utvrđenih Zakonima Republika Hrvatske.

2. Vlasnik ili iznajmljivač se obvezuje osigurati rezervacije koje je potvrdio posredstvom ove web stranice, u danima za koje je rezervacija potvrđena i za broj osoba koji je upisan. Ukoliko vlasnik ili iznajmljivač nije u mogućnosti staviti na raspolaganje objekt na datum za koji je rezervacija napravljena, dužan je o svom trošku pronaći zamjenski objekt iste ili više kategorije, ili snositi penale zbog neispunjenja preuzete obveze prema gostu i agenciji.

3. Vlasnik ili iznajmljivač se obvezuje sam naplatiti iznos dodatnih usluga od gosta na mjestu isporuke usluge, i to u iznosu koji je upisan na ovim web stranicama, bez agencijske provizije. Gost nije dužan platiti viši iznos niti nadoplate koje nisu evidentirane na ovim web stranicama.

4. Vlasnik ili iznajmljivač se obvezuje dočekati i ispratiti goste, i dati im osnovne upute o destinaciji i objektu, te organizirati čišćenje i uređenje objekta ukoliko drukčije nije ugovoreno.

5. Vlasnik ili iznajmljivač se obvezuje samostalno vršiti prijavu gostiju Ministarstvu unutarnjih poslova i nadležnoj turističkoj zajednici, te uplaćivati sve zakonom propisane obveze sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, ukoliko nije drukčije ugovoreno.

6. U slučaju opravdanog nezadovoljstva gosta objektom, vlasnik ili iznajmljivač je dužan gosta o svom trošku preseliti u raspoloživi zamjenski objekt kojim će gost biti zadovoljan.

7. Vlasnik ili iznajmljivač se obvezuje istinito i točno navesti sve podatke o sebi i objektu koji iznajmljuje. U slučaju krivo iskazanih informacija, odnosno neispunjavanja zakona i propisa Republike Hrvatske, agencija zadržava pravo bez prethodne obavijesti maknuti njegove objekte sa ovih web stranica.

8. Jednom prihvaćene Uvjete korištenja, kao i potvrđene rezervacije na ovim stranicama nije moguće raskinuti.

9. Ovi Uvjeti korištenja smatraju se prihvaćenima čim korisnik obavi registraciju na ovim stranicama.

10. Obavijest o način podnošenja prigovora. Sukladno odredbi čl. 6., St.1, točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:
- poštom na adresu: ADRIATIC INT. LTD, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ
- emailom na adresu: info@yachtbooking.com

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja će se potvrditi primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti u zakonski predviđenom roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.